2018-12-27

Hala sportova

Međunarodni rukometni turnir u renoviranoj hali sportova

Hala sportova je renovirana u kviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija projekta "Energetska efikasnost - preduslov za bolju životnu sredinu u prekograničnom regionu Rumunija-Srbija".
Energetskom sanaijom i rekonstrukcijom termomašinskih instalacija Hale sportova, unapređeni su uslovi za sportiste i komfornost za gledaoce.

T: +381 13 341 594 PIB: 101862794 F: +381 13 341 667 Mat.Br: 08086494 E-mail: dinamo.rk@gmail.com T.R: 160-80667-90 Masarikova 1a, 26000 Pančevo, Srbija

© 2019 RK Dinamo Pančevo - All rights reserved -

powered by: Strahinja Belic